Učebny

 

Pro potřeby řešení projektu jsou  k dispozici tři moderně vybavené počítačové učebny. V současnosti výuka probíhá na učebně s označením P3, která se nachází v budově PdF UP na Žižkově náměsí 5 v Olomouci.

 

 

 

 

 

 

 

    

     

     Evropský sociální fond ČR

     

  Ministerstvo školství, mládeže

          a tělovýchovy ČR

      _____________________