Konference INFOTECH 2007

 

 

  Univerzita Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta

Katedra technické a informační výchovy

 

 Vás zve

 

na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci

 

INFOTECH 2007

konanou

pod záštitou děkanky PdF UP

prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc.

11. 9. 2007

v Olomouci

 

Podrobnější informace naleznete na webu konference

Sborník z konference

 

    

     

     Evropský sociální fond ČR

     

  Ministerstvo školství, mládeže

          a tělovýchovy ČR

      _____________________