Řešitelský tým

 

Vedoucí projektu

PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.

ICT manager

PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Hlavní lektor a tutor

Dr. Ing. Čestmír Serafín, Ing-Paed. IGIP

Lektoři a tutoři

Mgr. René Szotkowski

Mgr. Radan Chrudina

Mgr. Hana Blažková

Mgr. Jiří Pavlas

Mgr. Ilona Křížovská

Mgr. Jana Hanzalová

Další budou vybráni a do projektu zapojeni na základě aktuálních potřeb

Administrativně-odborný pracovník

Mgr. Jana Hanzalová

Mgr. Pavla Macháčková

David Rozhold

Webmaster

Webové stránky vytvořil a spravuje PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.

 

    

     

     Evropský sociální fond ČR

     

  Ministerstvo školství, mládeže

          a tělovýchovy ČR

      _____________________