Sylaby inovovaných předmětů

 

Počítač ve vzdělávání

Počítač pro učitele

Moderní informační a komunikační technologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

     Evropský sociální fond ČR

     

  Ministerstvo školství, mládeže

          a tělovýchovy ČR

      _____________________