Prezenční výuka

 

  Dne 1. 9. 2007 bude prostřednictvím systému STAG zahájen předzápis do inovovaného předmětu Počítač pro učitele (POUČ - typ předmětu A a B podle oboru) a nově zavedených předmětů Počítač ve vzdělávání (POVV - typ předmětu C) a Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání (MICT - typ předmětu C). Výuka předmětů bude zahájena v zimním semestru akademického roku 2007/2008 a povedou ji proškolení vyučující z řad akademických pracovníků a studentů doktorských studijních programů PdF UP.

  Inovace jsou do výuky zaváděny postupně za současného uplatňování evaluačních mechanismů tak, aby výuka byla maximálně reflektovala potřeby praxe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

    

     

     Evropský sociální fond ČR

     

  Ministerstvo školství, mládeže

          a tělovýchovy ČR

      _____________________