Aktuality

 

 

5. 4. 2008

Průběžně pokračuje pořádání kurzů celoživotního vzdělávání Počítač ve vzdělávání a Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání.  Průběžně jsou vydávány certifikáty dokládající absolvování kurzu.

3. 1. 2008

Během měsíce ledna byly udělovány zápočty z předmětů Počítač pro učitele, Počítač ve vzdělávání a Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. 

5. 11. 2007

Permanentně pokračuje pořádání kurzů celoživotního vzdělávání.

1. 10. 2007

Dne 1. 10. 2007 byla zahájena výuka předmětů Počítač pro učitele, Počítač ve vzdělávání a Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání.

11. 9. 2007

Dne 11. 9. 2007 byla slavnostně uspořádána mezinárodní vědecko-odborná konference INFOTECH 2007.

29. 6. 2007

Dne 29. 6. 2007 proběhla schůzka řešitelského týmu.

20. 6. 2007

Dne 20. 6. 2007 byla v nakladatelství Votobia Olomouc vydána tiskem skripta Počítač ve vzdělávání (modul 1) a Počítač ve vzdělávání (modul 2).

4. 6. 2007

Dne 4. 6. 2007 bylo zahájeno zpracovávání přihlášek na konferenci INFOTECH 2007 a zahájen příjem příspěvků do sborníku z konference.

14. 5. 2007

Dne 14. 5. 2007 bylo zahájeno udělování zápočtů z předmětu Počítač ve vzdělávání a Počítač pro učitele.

2. 5. 2007

Dne 2. 5. 2007 byl zahájen příjem přihlášek na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci INFOTECH 2007.

2. 5. 2007

Dne 2. 5. 2007 byl zahájen kurz distančního vzdělávání Počítač ve vzděláváni. Veškeré studijní materiály byly rozeslány počtou v uvedený den.

20. 4. 2007

Dne 20. 4. 2007 byly připraveny veškeré materiály pro realizaci kurzů distančního vzdělávání. Příjem přihlášek na kurz Počítač ve vzdělávání pokračuje.

13. 3. 2007

Dne 13. 3. 2007 byl zahájen příjem přihlášek na akreditovaný kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Počítač ve vzdělávání.

26. 2. 2007

Dne 26. 2. 2007 byly připravované kurzy celoživotního vzdělávání Počítač ve vzdělávání a Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání úspěšně akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tato skutečnost vypovídá o vysoké kvalitativní úrovni připravovaných kurzů.

12. 2. 2007

Dne 12. 2. 2007 byla zahájena výuka v letním semestru. Aktuální stav studentů zapsaných na předměty je následující: 215 studentů na předmět Počítač pro učitele a 85 studentů na předmět Počítač ve vzdělávání.

9. 2. 2007

Dne 9. 2. 2007 proběhlo školení pro lektory vyučovaných předmětů v letním semestru. Byli seznámení s novými softwarovými a hardwarovými nástroji, které budou nově využívány při výuce.  

19. 1. 2007

Dne 19. 1. 2007 byl zahájen předzápis do inovovaného předmětu Počítač pro učitele (POUČ - typ předmětu A) a nově zavedeného předmětu Počítač ve vzdělávání (POVV - typ předmětu C). 

18. 1. 2007

Dne 18. 1. 2007 byly do virtuální knihovny zaneseny první záznamy plnotextových publikací, které jsou pro čtenáře k dispozici zdarma.  

12. 1. 2007

Dne 12. 1. 2007 byl dokončen sylabus nového předmětu Počítač ve vzdělávání (POVV). V tentýž den byl zanesen do univerzitního informačního systému STAG.    

8. 1. 2007

Dne 8. 1. 2007 proběhlo pod vedením PaedDr. PhDr. Jiřího Dostála, Ph.D. v prostorách Katedry technické a informační výchovy PdF UP setkání řešitelů projektu.

 

    

     

     Evropský sociální fond ČR

     

  Ministerstvo školství, mládeže

          a tělovýchovy ČR

      _____________________