Kontakt

 

PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy
Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Žižkovo náměstí 5
771 40 Olomouc
Česká republika

E-mail: dostalj@pdfnw.upol.cz
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

     Evropský sociální fond ČR

     

  Ministerstvo školství, mládeže

          a tělovýchovy ČR

      _____________________