Osnovy

 

Počítač ve vzdělávání - prezenční

Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání - prezenční

Počítač ve vzdělávání - distanční (modul 1)

Počítač ve vzdělávání - distanční (modul 2)

Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání - distanční (modul 1)

Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání - distanční (modul 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

     Evropský sociální fond ČR

     

  Ministerstvo školství, mládeže

          a tělovýchovy ČR

      _____________________