Kurzy celoživotního vzdělávání

 

  Aktuální nabídka kurzů:

 

Počítač ve vzdělávání

 

Termín zahájení kurzu

přihlášky již nejsou přijímány

Přihláška ke stažení zde        informační leták

Pracoviště garantující studium odborně

Katedra technické a informační výchovy

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP

Odborný garant

Dr. Ing-Paed. Čestmír Serafín

Manager studia

PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Studium určeno pro

pedagogické pracovníky všech stupňů škol

Požadavky k přijetí

prokázání odborné pedagogické kvalifikace kopiemi dokladů, řádně vyplněná a podaná interní přihláška

Délka studia / frekvence konzultací

plně distanční forma (e-Learning), odpovídá 14 studijním hodinám

Cíl studia, kvalifikační efekt

- vytvoření vědomostně-dovednostní základny akcentované na využívání počítače ve vzdělávání (především využívání didaktických programů a tvorba výukových prezentací)

- rozvoj kompetencí učitelů mateřských, základních, středních aj. škol v oblasti využívání moderních informačních a komunikačních technologií ve výuce

Uplatnění - oprávnění absolventa

- zvýšení odborné připravenosti pro výkon učitelského povolání

- aplikace nových poznatků a dovedností při výkonu učitelského povolání

- rozvoj didaktických kompetencí učitele

Forma studia

plně distanční – studijní opory pro distanční studium, elektronické konzultace (po dohodě možné i osobní)

Způsob ukončení studia

bez závěrečné zkoušky a obhajoby závěr. práce

Doklad o absolvování studia

osvědčení o absolvování kurzu (kurz je akreditován MŠMT jako DVPP)

Doklad o akreditaci

- akreditaci je možné ověřit v informačním systému MŠMT (htpp://dvpp.msmt.cz/advpp)

- náhled výsledků akreditace

Cena studia

0 Kč

Díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu je kurz zcela zdarma včetně veškerých studijních materiálů a vydání osvědčení

 

ANOTACE

Kurz je určen pro všechny učitele mateřských, základních, středních aj. škol všech aprobací. Obsah předmětu je zaměřen na využití počítače při výuce a je především aplikačního charakteru. U účastníků budou vytvořeny dovednosti, které jim budou nápomocny při praktické realizaci výuky. Získají tak základní poznatky a dovednosti, které se v budoucnu stanou nezbytnými pro výkon pedagogického povolání.

 

 

Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání

 

Termín zahájení kurzu

přihlášky již nejsou přijímány

Přihláška ke stažení zde

Pracoviště garantující studium odborně

Katedra technické a informační výchovy

Odborný garant

PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Manager studia

PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Studium určeno pro

pedagogické pracovníky všech stupňů škol

Požadavky k přijetí

prokázání odborné pedagogické kvalifikace kopiemi dokladů, řádně vypl­něná a podaná interní přihláška

Délka studia / frekvence konzultací

plně distanční forma (e-Learning), odpovídá 14 studijním hodinám

Cíl studia, kvalifikační efekt

- vytvoření vědomostní-dovednostní základny akcentované na využívání moderních informačních a komunikačních technologií ve výuce (především informačně-administrativní systémy a eTwinning)

- rozvoj kompetencí učitelů mateřských, základních, středních aj. škol v oblasti využívání moderních informačních a komunikačních technologií ve výuce

Uplatnění - oprávnění absolventa

- zvýšení odborné připravenosti pro výkon učitelského povolání

- aplikace nových poznatků a dovedností při výkonu učitelského povolání

- rozvoj didaktických kompetencí učitele

Forma studia

plně distanční – studijní opory pro distanční studium, elektronické konzultace (po dohodě možné i osobní)

Způsob ukončení studia

bez závěrečné zkoušky a obhajoby závěr. práce

Doklad o absolvování studia

osvědčení o absolvování kurzu (kurz je akreditován MŠMT jako DVPP)

Doklad o akreditaci

- akreditaci je možné ověřit v informačním systému MŠMT (htpp://dvpp.msmt.cz/advpp)

- náhled výsledků akreditace

Cena studia

0 Kč

Díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu je kurz zcela zdarma včetně veškerých studijních materiálů a vydání osvědčení

 

ANOTACE

Kurz je určen pro všechny učitele mateřských, základních, středních aj. škol všech aprobací. Obsah předmětu je zaměřen na využití moderních informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání a je především aplikačního charakteru. U účastníků budou vytvořeny dovednosti, které jim budou nápomocny při praktické realizaci výuky. Obsah je zaměřen především na informačně-administrativní systémy ve vzdělávání a projektové vyučování.

 

Adresa pro zasílání přihlášek:

PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy
Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Žižkovo náměstí 5
771 40 Olomouc

E-mail: dostalj@pdfnw.upol.cz

Tel.: +420739249125

 

Absolvování obou kurzů se nevylučuje!

    

     

     Evropský sociální fond ČR

     

  Ministerstvo školství, mládeže

          a tělovýchovy ČR

      _____________________